Varje tisdag så är det traditionsenligt tipspromenad på Mössebergsgården, i år med möjlighet att vinna biljetter till Hyllningsfesten valfri dag.

Mössebergsgården kommer även att ha öppet 26-28 juni vilket kan vara ett trevligt besöksmål i samband med Hyllningsfesten.

Vid Mössebergsgården kommer "all" cykelparkering att erbjudas samt parkering av bilar vid närbelägen grönyta ("pulkabacken").

www.cafemossebergsgarden.se