The Swedish Dire Straits show och Remind kommer också att medverka på Hyllningsfesten.